Privacy statement

Privacyverklaring


Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. We
gaan zorgvuldig met al jouw gegevens om.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
In deze privacyverklaring vertellen we je precies wat we met jouw gegevens doen.
Puur vrouw academie voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.puurvrouwacademie.nl wordt beheerd door Ilse Huijben en Hester Hanken
Onze gegevens:
Puur vrouw academie
Poortersdreef 106
3824 DR Amersfoort
Kvk: 80703232

Persoonsgegevens die we verwerken

Puur vrouw academie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
  aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
  of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
  We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun
  kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
  ouderlijke toestemming.
  Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens
  hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
  info@puurvrouwacademie.nl , dan verwijderen we deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens
  verwerken

  Puur vrouw academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Puur vrouw academie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de
  website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op
  jouw voorkeuren.
 • Puur vrouw academie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Puur vrouw academie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
  systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur vrouw
  academie) tussen zit. Puur vrouw academie gebruikt de volgende computerprogramma’s
  of -systemen:
  Je gegevens worden opgeslagen in: Active Campaign (MailBlue), Zapier, en Poppyz.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Puur vrouw academie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
  doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende
  bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
 • Voornaam
 • E-mailadres
  Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
  Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk
  verwijderd (uiterlijk binnen 1 maand) uit ons bestand. Tenzij je een klant bent, dan
  sturen we je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaren we wel jouw factuur en
  klantgegevens i.m.v. onze wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Puur vrouw academie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
  verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
  te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten we een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
  vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld mijn boekhouder, virtuele
  assistent, active campaign, webhosting, en softwareontwikkelaar.
  Puur vrouw academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

  Puur vrouw academie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
  opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Puur vrouw academie
  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
  website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden
  worden.
  Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
  kunnen optimaliseren.
  Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
  gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies
  en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
  cookies meer opslaat.
  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
  browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
  te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
  Puur vrouw academie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
  dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou
  beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
  organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
  verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurvrouwacademie.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een
  kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
  onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
  weken, op jouw verzoek. Puur vrouw academie wil je er tevens op wijzen dat je de
  mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
  persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Puur vrouw academie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
  SSL certificaat: we versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
  zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@puurvrouwacademie.nl

  Wijzigingen

  We behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen.
  We zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in
  werking.